Warunki pobytu

Podstawowe informacje

Pościel jest do dyspozycji za 80 Kč/szt./pobyt, nie można przywozić własnej pościeli. By zamówić pobyt, niezbędna jest rezerwacja – udostęniona na stronach www, rezerwację trzeba wysłać pocztą elektroniczną na podany adres. Po otrzymaniu Państwa zamówienia o zarezerwowaniu skontaktujemy się z

Państwem niezwłocznie telefonicznie – a następnie niezbędne jest wpłacenie należnego zadatku za pobyt. Jeżeli tak się nie stanie, nie dojdzie do zarezerwowania pobytu. W tym wypadku otrzymają Państwo instrukcje pobytu a rezerwacji nie będzie można odwołać.

Rozpoczynając pobyt trzeba wpłacić kaucję 3.000,- Kč, którą w razie potrzeby zostaną uregulowane koszty za uszkodzone przedmioty, rozbite szkło, niedostateczne posprzątanie, itd. Kończąc pobyt trzeba domek doprowadzić do pierwotnego stanu – mamy na myśli zrobienie takiego porządku, by z domku mogli korzystać następni klienci.

Jeżeli domek nie zostanie posprzątany, z zadatku zostanie odebrany ryczałt w wysokości 500,- Kč. Pobyt jest zawsze od soboty do soboty. Przyjazd od godz. 14.00 do godz. 16.00, domek należy oddać do godz. 10.00. Jeżeli Państwo chcą przyjechać w innym terminie niż jest sobota, trzeba umówić się telefonicznie.

W wypadku wycofania rezerwacji prywatnego pobytu uważana jest za datę rozwiązania umowy data przyjęcia pisemnego potwierdzenia o rozwiązaniu rezerwacji, według którego są nastepujące wysokości opłat:

– za anulowanie rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność 15% z całkowitej ceny rezerwacji

– za anulowanie rezerwacji 29-22 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność 30% z całkowitej ceny rezerwacji

– za anulowanie rezerwacji 21-15 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność 60% z całkowitej ceny rezerwacji

– za anulowanie rezerwacji 14-8 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność 80% z całkowitej ceny rezerwacji

– za anulowanie rezerwacji 7-0 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność 100% z całkowitej ceny rezerwacji

Regulamin korzystania z domku wypoczynkowego

Wszyscy powinni zapoznać się i akceptować warunki obowiązujące w regulaminie

Przyjazd i wyjazd

 • Doba zakwaterowania rozpoczyna się od 15:00 do 17:00 godziny. Wyjątek jest możliwy po uprzedniej zgodzie Właściciela domku.
 • Parkowanie samochodów jest możliwe tylko na miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie obiektu.
 • Na początku domek przekazany jest bez wad. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.
 • Przed wyjazdem domek powinien zostać posprzątany a klucze oddane
 • Właścicielowi domku do godz. 10:00. Właściciel dokona kontroli.
 • Przed wyjazdem goście powinni zdjąć pościel, posprzątać pokoje i hol, pozostawić umyty sprzęt kuchenny i wybrać popiół z kominka. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci 500,-Kč.

Regulamin korzystania z domku

 • W domku wypoczynkowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i zakaz rozpalania ognisk (oprócz kominka).
 • Akceptujemy pobyt zwierząt w domku pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji Właścicielowi domku. Zobowiązuje zakaz zostawiania zwierząt bez opieki w pokojach. Wszelkie szkody spowodowane przez wpuszczenie zwierząt do domku ponosi Wynajmujący.
 • Dla utrzymania porządku prosimy dbać o czystość, polecamy zabrać obuwie domowe.
  Zobowiązuje zakaz wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych i zakaz zanieczyszczania domku i okolicy.
 • W pokojach zabrania sie używania własnych przyrządów elektrycznych. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian umeblowania.
 • Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku wypoczynkowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00 a wszyscy powinni jej przestrzegać.

Regulamin korzystania z basenu

Głębokość basenu 1,3m

• Zakaz korzystania z basenu w czasie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00.
• Do basenu zabrania się wstępu osobom, które są chore lub swoją chorobą zagrażają zdrowiu innych osób (tzn. zakażone, gorączkujące, kaszlące, mające zapalenie spojówek, mające zapalenie jelit i inne stany zapalne na tle bakteryjnym, osoby z chorobami wenerycznymi, osoby z problemami skórnymi, grzybicą, różą itp., osoby z założonym opatrunkiem, osoby z brakiem higieny osobistej, osoby zakażone wszami) i osobom pod wpływem alkoholu.
• Dzieci do 10-tego roku życia oraz osoby, które nie umieją pływać, mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za podopiecznego przez cały czas korzystania z basenu. Dzieci w wieku 1-3 lat mogą wchodzić do basenu jedynie w stroju kąpielowym bądź w specjalnej pieluszce wodoodpornej przeznaczonej do kąpania.
• Każdy uczestnik basenu (zwłaszcza osoba starsza lub niepełnosprawna fizycznie) powinnien dbać szczególnej ostrożności na gładkich i mokrych powierzchniach, by sie nie pośliznąć i nie spowodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przedmiotów wartościowych, za wypadki i za konsekwencje zdrowotne, które użytkownicy sami zaprzyczynili własnym nieodpowiednim zachowaniem i nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z basenu.
• Każdy uczestnik basenu jest zobowiązany szanować wyposażenie basenu. Za zniszczenie lub za zagubienie elementów wyposażenia basenu obowiązuje odpłatność.
• Wszelkie skaleczenia, nieprawidłowości i urazy należy zgłaszać pod podane niżej numery alarmowe.
• Obowiązuje zakaz wstępu do basenu w obuwiu i w nieodpowiednim ubraniu.
• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przedmiotów niebezpiecznych – ostrych i elektrourządzeń.
• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych.
• Na terenie krytego basenu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
• Zabrania się skakanie do basenu.
• Do basenu zabrania się wnoszenie i konsumpcja jedzenia.
• Użytkownicy basenu powinni go czyścić wcześniej przygotowanymi środkami i filtracją. W razie potrzeby większego zaingerowania powinni telefonicznie skontaktować się z właścicielem domku wypoczynkowego.
• Ważne numery telefonów:

112 – Europejski numer alarmowy
155 – Pogotowie ratunkowe
150 – Straż pożarna
158 – Policja

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i majątek

 • Z usług domku wypoczynkowego korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • Majątek gości jest ubezpieczony jedynie w wypadku, gdy obiekt był zabezpieczony. Z tego powodu główne drzwi wejściowe zawsze powinny być zamknięte na klucz, jak również okna podczas nieobecności powinny zostać zamknięte.
 • Przebywający w domku wypoczynkowym winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. W razie potrzeby natychmiast trzeba poinformować odpowiednie instytucje.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób wynajmujących domek, dlatego prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru opiekuna.
 • Ważne numery telefoniczne:

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 155

Straż pożarna 150

Policja 158

Właściciel obiektu +420 608806055, +420 605986149
Inne

 • Wszelkie usterki prosimy natychiast zgłaszać Właścicielowi obiektu.
 • Wynajmujący akceptuje przedmiotowy regulamin najmu. W wypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku bez zgody i wiedzy Właściciela lub zakłócanie ciszy nocnej, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Szanowni Państwo, w trosce o Państwa spokój i bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie Regulaminu.

Życzymy Państwu miłego pobytu i serdecznie zapraszamy ponownie!

Domek wypoczynkowy Nydek